Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ADXUDICACION DEFINITIVA
Plazo:31/08/2012 hasta 31/08/2012
Tipo de contratación:Suministros
Forma de Adjudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:31/08/2012

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

O concello de O Saviñao en data 22/08/2012 adxudicou definitivamente o contrato seguinte:

 

 

-          OBXETO: “RENOVACION DE INSTALACIÓN DE ALUMEADO EXTERIOR- TEIBEL- REBORDONDIEGO- VILATAN”

-          PRECIO: 58.647,82€ (49.701,54 € + 8946,28 € IVE)

-          PRECIO SIN IVA: 49.701,54€

-          PRAZO DE EXECUCIÓN: antes do 15 de setembro

-          PRAZO GARANTÍA: dous anos

-          ADXUDICATARIO: RAUL E HIJOS S.L.

 

O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 153 e 154 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido de la Lei de Contratos do Sector Público.

 

 

O Saviñao a 30 de agosto de 2012

Asd.: Joaquín González González

Alcalde-Presidente

 

[ Volver ]