Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
CONTRATO DE XESTIÓN ESCOLA INFANTIL
Plazo:02/01/2013 hasta 02/01/2013
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABERTO
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:02/01/2013

1.     Entidade adxudicadora: CONCELLO DE O SAVIÑAO

a)     Organismo: Pleno

b)    Obtención de documentación e información: Oficinas Xerais do Concello

 

1)    Dependencia: Secretaría

2)    Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1

3)    Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

4)    Teléfono: 982 452061

5)    Fax: 982 453048

6)    Correo electrónico: concellodeosavinao@hotmail.com

7)    Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com

 

2.     Obxecto do contrato:

a)     Tipo: Xestión de servizos

b)    Descripción: Servizo de escola infantil municipal de O Saviñao.

c)     Lugar de execución: O Saviñao

d)    Prazo de execución: Un ano

 

3.     Tramitación e procedemento:

a)     Tramitación: Urxente

b)    Procedemento: Aberto con multiplicidade criterios de adxudicación

c)     Criterios de adxudicación: Según prego

 

4.     Orzamento base de licitación:  40.000€ (IVE incluido)

 

5. Requisitos específicos do contratista:

a)     Clasificación en su caso (grupo, subgrupo e categoría): non se esixe

b)    Solvencia económica e financieira e solvencia técnica e profesional, no seu caso: Según prego

 

6. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a)     Data límite de presentación: SEGÚN PREGO

b)    Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao

c) Domicilio: Plaza de España, 1

d) Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

[ Volver ]