Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
“ADECUACIÓN PARA USO PUBLICO DA ZONA VERDE DO ALTO DA LAMA EN MARRUBE”
Plazo:14/01/2013 hasta 14/01/2013
Tipo de contratación:Obras
Forma de Adjudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:14/01/2013

1.     Entidade adxudicadora: CONCELLO DE O SAVIÑAO

a)     Organismo: Xunta de Goberno Local

b)    Obtención de documentación e información: Oficinas Xerais do Concello

 

1)    Dependencia: Secretaría

2)    Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1

3)    Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

4)    Teléfono: 982 452061

5)    Fax: 982 453048

6)    Correo electrónico: concellodeosavinao@hotmail.com

7)    Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com

 

2.     Obxecto do contrato:

a)     Tipo: Obras

b)    Descripción: “ADECUACIÓN PARA USO PUBLICO DA ZONA VERDE DO ALTO DA LAMA EN MARRUBE”

c)     Lugar de execución: O Saviñao

d)    Prazo de execución: Antes do 01/05/2013.

 

3.     Tramitación e procedemento:

a)     Tramitación: Urxente

b)    Procedemento: Negociado sen publicidade

c)     Criterios de adxudicación: Según prego

 

4.     Orzamento base de licitación: 149.999,38€

 

5. Requisitos específicos do contratista:

a)     Clasificación en su caso (grupo, subgrupo e categoría): non se esixe

b)    Solvencia económica e financieira e solvencia técnica e profesional, no seu caso: Según prego.

 

6. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a)     Data límite de presentación: SEGÚN PREGO

b)    Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao

c)  Domicilio: Plaza de España, 1

d)  Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

 

O Saviñao a 10/01/2013.

Alcalde-Presidente

Asdo.: Joaquín González González

 

[ Volver ]