Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
DECLARACION DE DESERTO
Plazo:26/02/2013 hasta 26/02/2013
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:26/02/2013

O Pleno da Corporación con data 15/02/2012 declarou deserto o procedemento de contratación da xestión do servizo de escola infantil mediante procedemento aberto con diversidade de criterios de adxudicación, tramitación urxente.

 

 

O Saviñao 22 de febreiro de 2012

O Alcalde-Presidente

Asdo.: Joaquín González González

[ Volver ]