Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
REUNION MESA CONTRATACION
Plazo:20/01/2014 hasta 20/01/2014
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABERTA CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:20/01/2014

Pola presente ponse en coñecemento que o vindeiro día 22 de xaneiro ás 12:00 horas reunirase a Mesa de contratación  do procedemento para a xestión do servizo de axuda no fogar en acto público a levar a cabo a apertura do sobre B.

O Saviñao a 20/01/2014

Asdo.: Joaquín González González

Alcalde-Presidente

[ Volver ]