Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ADXUDICACION DEFINITIVA CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Plazo:13/02/2014 hasta 13/02/2014
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:13/02/2014

Por acordo de Pleno de data 5 de febreiro de 2014 foi adxudicado o contrato de xestión do servizo  de AXUDA NO FOGAR MODALIDADES DEPENDENTES VALORADOS E PRESTACIÓN BÁSICA DO CONCELLO DE O SAVIÑAO

1.      Entidade adxudicadora:

   §   Organismo: Concello de O Saviñao

   §   Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

   §   Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.concellodeosavinao.com  

2.      Obxecto do contrato:

   §   Tipo: Contrato de xestión de servizos.

   §   Descrición: Xestión do servizo de axuda no fogar modalidades dependentes valorados e prestación básica.

   §   CPV:  85300000-2 Servizos de asistencia social e servizos conexos.

3.      Tramitación e procedemento:

   §   Tramitación: Urxente

   §   Procedemento: Aberto con multiplicidade de criterios

4.      Valor estimado do contrato:  575.640 euros máis IVE

5.      Duración do contrato: Un ano prorrogable por outro.

6.      Data de adxudicación: 05/02/2014

7.      Importe de adxudicación.   Hora básica: 11,48 € máis IVE

                                Hora dependencia:11,48€ máis IVE

 

O Saviñao, 7 de febreiro de 2014 

O Alcalde,

 Joaquín González González

 

[ Volver ]